คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET588,816,500
2นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์PRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET11,197,190
3นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์TWZ -บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,022,906
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET425,815,162
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET531,245,028
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET340,910,598