คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET654,469,053
2นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์TWZ -บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,022,906
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET632,627,667
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET507,077,598
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET405,969,873