คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai989,168,089
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai329,641,662
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai258,134,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai227,194,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai143,970,960
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai103,819,356
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai86,284,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai64,533,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai64,533,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai56,219,356
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai52,328,346
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai25,382,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai21,641,697