คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เชตเสนีย์ ธนะรัชต์ACAP -บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai2,759,625
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์TIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET295,894,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์TIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET276,673,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติธัช ธนะรัชต์TIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET205,893,750