คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET200,575,505
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET229,909,875
2น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET72,789,710
3น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET55,663,725
4น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์TNL -บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SET43,179,020
5น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET4,526,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เรวดี ธนสารศิลป์OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET12,735,488
2นาง เรวดี ธนสารศิลป์PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET5,650,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET391,685,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET342,240,795
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET248,567,215
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET219,313,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์TPCORP -บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)SET8,811,000