คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET203,661,282
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET233,446,950
2น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET70,529,160
3น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET57,168,150
4น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์TNL -บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SET38,633,860
5น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET4,774,275
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เรวดี ธนสารศิลป์OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET13,431,960
2นาง เรวดี ธนสารศิลป์PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET5,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET397,711,776
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET334,306,038
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET252,391,326
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET222,687,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์TPCORP -บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)SET10,769,000