คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET585,781,730
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET274,364,505
3นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET232,716,315
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET22,896,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทยา ทีปสุวรรณTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET108,524,748
2นาง ทยา ทีปสุวรรณZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET9,660,000