คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 25/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET407,400,000
2น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET325,020,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET357,000,000
2นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET330,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET291,060,000
2น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET248,767,602
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET220,500,000
2น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET182,275,968
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)