คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET545,445,000
2น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET411,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET467,500,000
2นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET360,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET352,420,770
2น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET293,832,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET258,224,288
2น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาครTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET222,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เรียม ทรัพย์สาครTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET20,734,042
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)