คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET27,708,146
2นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET21,437,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET13,759,375
2นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET9,886,634
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET21,437,500
2นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET7,915,434
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET110,322,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET55,685,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET54,358,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET49,157,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET48,580,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET34,650,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET26,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET26,250,000