คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET29,954,752
2นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET23,030,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET14,781,500
2นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET10,688,253
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET23,030,000
2นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET8,557,226
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET118,517,832
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET59,821,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET58,396,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET52,809,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET52,188,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET37,224,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET28,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์KBS -บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET28,200,000