คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET267,621,744
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET160,056,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET95,713,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET77,064,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET77,064,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET35,568,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET35,568,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET35,568,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์NKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET31,680,896
2นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET23,712,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนงค์พร ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET23,712,000