คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET177,361,837
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET86,303,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET67,453,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET46,040,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET46,040,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET21,273,366
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET21,249,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET21,249,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์NKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET25,981,872
2นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET14,166,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนงค์พร ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET14,166,400