คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุลD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai527,990,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารี ตันตาปกุลD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai8,725,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย ตันตาปกุลD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai7,320,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จุรีพร ตันตาปกุลD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,959,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชัจจ์ไชย ตันตาปกุลJCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai821,900