คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธา ตริลลิตPATO -บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET190,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ ตริลลิตPATO -บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET135,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัชนี ตริลลิตPATO -บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET104,075,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิภาณี ตริลลิตPATO -บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET23,530,000