คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET630,863,914
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET550,389,242
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET547,053,518
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET317,204,906