คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET510,699,359
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET445,553,196
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET442,852,848
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์SMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET256,784,924