คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์TNR -บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)SET253,485,050
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อมร ดารารัตนโรจน์TNR -บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)SET238,875,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์TNR -บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)SET238,875,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์TNR -บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)SET238,875,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์TNR -บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)SET27,649,440