คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET491,402,566
2นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET230,710,998
3นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET90,465,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET209,491,398
2น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET90,465,000
3น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET53,583,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET91,599,420
2นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET48,772,600
3นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET23,470,855
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET146,874,928
2นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET90,465,000
3นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์TMILL -บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)mai7,579,150