คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET449,920,531
2นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET242,246,548
3นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET79,870,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET191,807,059
2น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET79,870,000
3น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET56,262,570
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET80,871,560
2นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET52,576,230
3นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET21,489,549
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET139,651,095
2นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET79,870,000
3นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์TMILL -บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)mai13,775,840