คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยะ ชื่นชมเดชAQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET31,856,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศศิมา ชื่นชมเดชAQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,861,452