คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ ชีวะเกตุUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai962,681,440
2นาย กิตติ ชีวะเกตุHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai14,220,706
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai75,781,996
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อลิสา ชีวะเกตุUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai75,586,508