คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ ชีวะเกตุUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai846,384,353
2นาย กิตติ ชีวะเกตุHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai11,455,568
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai66,627,124
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อลิสา ชีวะเกตุUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai66,455,252