คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET588,746,700
2นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์TTI -บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)SET5,710,726
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET819,627,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET606,790,000