คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET562,253,099
2นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์TTI -บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)SET4,485,009
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET782,744,072
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET579,484,450