คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 11/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET324,012,626
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุลEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET184,268,283
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยอด ชินสุภัคกุลEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET104,093,491