คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/07/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลEP -บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET367,150,599
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุลEP -บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET184,419,139
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยอด ชินสุภัคกุลEP -บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET102,467,030