คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไชยยันต์ ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET1,192,256,631
2นาย ไชยยันต์ ชาครกุลU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET97,519,743
3นาย ไชยยันต์ ชาครกุลMIPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์SET16,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET300,204,544
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET157,249,998
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กรรณิการ์ ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET28,590,906