คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 06/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไชยยันต์ ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET1,085,489,186
2นาย ไชยยันต์ ชาครกุลU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET60,276,022
3นาย ไชยยันต์ ชาครกุลMIPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์SET12,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET270,772,726
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET141,833,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กรรณิการ์ ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET25,787,876