คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET159,885,000
2น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET120,099,000
3น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์UPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai18,260,000
4น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET11,340,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET85,304,100
2น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET77,800,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET114,660,735
2นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET34,731,000
3นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET5,427,000