คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/08/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET365,750,000
2น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์UPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai26,260,000
3น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET12,540,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET177,975,000
2น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET136,656,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET196,093,170
2นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET118,475,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะนุช ฉัตรพิริยะพันธ์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET176,671,170