คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET371,025,000
2นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai204,813,730
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai398,461,522
2นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET277,720,104
3นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET249,920,000
4นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET168,568,583
5นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET57,482,205
6นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET46,523,165
7นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจSSI -บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET43,206,295
8นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET12,279,036
9นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจEFORL -บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)mai7,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET271,105,666
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTMB -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)SET963,380,000
2นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET164,128,880
3นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai72,174,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)