คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์SPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai877,646,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์SPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai258,902,790
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์SPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai249,999,840