คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์SPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai445,704,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์SPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai136,901,835
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์SPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai131,304,810