คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET105,282,368
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวิช จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET96,310,292
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET63,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET45,797,283
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET31,384,389
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET25,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภาพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET23,215,431
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรศรี จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,882,240