คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET83,557,435
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวิช จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET76,436,740
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET50,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET38,765,050
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET25,168,245
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET20,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภาพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET18,424,945
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรศรี จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,724,000