คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 11/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิภาพร จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET560,687,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชิต จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET377,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิเทพ จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET377,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET277,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET224,453,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET222,000,000