คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 10/07/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิภาพร จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET386,419,860
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชิต จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET260,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิเทพ จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET260,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET191,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET154,690,650
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุลKCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET153,000,000