คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิตติพร จันทรัชJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET193,161,150
2นาย จิตติพร จันทรัชXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai131,610,000
3นาย จิตติพร จันทรัชJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET121,085,275
4นาย จิตติพร จันทรัชSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET14,400,000
5นาย จิตติพร จันทรัชNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET10,285,883
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สร้อยเพชร จันทรัชXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai424,201,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัฒนา จันทรัชXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai267,022,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วาสนา จันทรัชXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai261,076,790
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. ทรินนิตี้ จันทรัชXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai18,992,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. ทรีทัญญ่า จันทรัชXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai18,992,500