คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เพียงนภา จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET1,103,780,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติรัชต์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET805,079,187
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรพจน์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET328,202,433
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สกาวรัตน์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET305,027,535
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET50,933,128
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)