คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติรัชต์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET793,316,472
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศศินภา จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET536,230,938
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET535,406,386
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรพจน์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET338,611,222
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สกาวรัตน์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET307,558,884
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรีSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET51,355,810