คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุนทรี จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai177,888,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai155,760,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. แพร จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai53,064,765
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai51,920,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตรUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET39,035,000