คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 14/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุนทรี จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai192,631,040
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai168,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. แพร จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai57,561,779
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai56,320,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตรUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET49,487,500