คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นลินี งามเศรษฐมาศAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai431,207,699
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai152,036,353