คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 02/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิรวุฒิ คุวานันท์BLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET458,780,436
2นาย จิรวุฒิ คุวานันท์RML -บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET126,543,200
3นาย จิรวุฒิ คุวานันท์B52 -บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET125,566,438
4นาย จิรวุฒิ คุวานันท์CPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET78,904,172
5นาย จิรวุฒิ คุวานันท์PACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET37,404,498
6นาย จิรวุฒิ คุวานันท์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai28,230,699
7นาย จิรวุฒิ คุวานันท์MILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET21,245,100
8นาย จิรวุฒิ คุวานันท์CEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET6,496,740
9นาย จิรวุฒิ คุวานันท์UWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai6,092,040
10นาย จิรวุฒิ คุวานันท์PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET2,240,000
11นาย จิรวุฒิ คุวานันท์PAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET1,561,000