คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันชัย คุณานันทกุลSIAM -บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET166,156,301
2นาย วันชัย คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET17,638,656
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล คุณานันทกุลSIAM -บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET159,764,504
2นาย สุรพล คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET24,950,016
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรชร คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET12,337,920
2นาง อรชร คุณานันทกุลSIAM -บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET7,950,763
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET12,520,704
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุไร คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET9,814,848
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันตชัย คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET6,701,808