คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันชัย คุณานันทกุลSIAM -บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET197,756,579
2นาย วันชัย คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET19,367,936
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล คุณานันทกุลSIAM -บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET190,149,164
2นาย สุรพล คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET27,396,096
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรชร คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET13,547,520
2นาง อรชร คุณานันทกุลSIAM -บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET9,462,872
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET13,748,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุไร คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET10,777,088
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันตชัย คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET7,358,848