คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/08/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET199,330,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET199,330,320
2นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์THAI -บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)SET38,882,970