คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET616,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยPSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET210,105,000
2นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSVI -บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)SET206,205,000
3นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET195,580,000
4นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET173,166,000
5นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET129,583,000
6นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET52,358,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET137,060,000
2นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยVNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET64,890,600