คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET500,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET314,375,000
2นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยPSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET164,548,000
3นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET152,766,000
4นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSVI -บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)SET122,292,000
5นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET116,529,000
6นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยNETBAY -บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)mai50,832,000
7นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET38,528,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET112,125,000
2นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยVNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET44,116,000