คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET23,838,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET385,275,450
2นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET317,380,000
3นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET81,657,000
4นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET9,200,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์KKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET429,534,200
2นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET278,470,134
3นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์MK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)SET79,986,764
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET589,920,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET506,030,000
2นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET109,810,667