คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET28,085,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET359,319,500
2นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET341,556,600
3นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET158,197,566
4นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET74,893,875
5นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET8,877,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์KKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET563,798,400
2นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์MK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)SET88,376,984
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET667,874,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET557,048,250
2นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET127,679,674