คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยชัย กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET49,389,858
2นาย ปิยชัย กรรณสูตAMANAH -บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET26,740,000
3นาย ปิยชัย กรรณสูตPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET23,460,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เปรมชัย กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET973,731,120
2นาย เปรมชัย กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET104,806,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปราชญา กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET60,201,637
2น.ส. ปราชญา กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET30,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชไมมาส กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET52,071,756
2น.ส. ชไมมาส กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET49,390,244
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรณิศ กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET43,726,988
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปกฤต กรรณสูตNSI -บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET4,620,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลพัฒ กรรณสูตNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET120,018,731