คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

Y INVESTMENT LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1OSPบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET3,397,500,000+0.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LTD เกี่ยวข้องด้วย