คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

WISDOM LEADER VENTURES LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MKบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET136,688,9840.00