คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SCBธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET1,716,351,400+1.48