คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KTCบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET3,387,500,0000.00