คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

UBS SECURITIES PTE LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SCGPบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET3,928,936,2360.00