คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

Toyo Seikan Co. Ltd ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CSCบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET278,520,000-0.47