คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

TRI-STAGE INC ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVDบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai112,343,5000.00