คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

TOYOTA TSUSHO CORPORATION ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTTบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET75,462,1310.00
2SSSCบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET44,800,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า CORPORATION เกี่ยวข้องด้วย