คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MDXบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET106,415,494-1.48