คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

THE BANK OF NOVA SCOTIA ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMBธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET4,420,777,7780.00