คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

TEPDIA Generating B.V. ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1EGCOบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET21,744,345,70523.94-0.87
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า B.V. เกี่ยวข้องด้วย