คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TSTHบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET4,117,299,9000.00