คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET3,879,208,872+1.19