คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TSTHบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET6,461,873,454+19.47