คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

Stark Investment Corporation Limited ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1STARKบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET11,300,000,00021.000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า Corporation เกี่ยวข้องด้วย