คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

SUCCESSFUL DRAGON LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SHANGบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET3,244,448,034-0.48
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LIMITED เกี่ยวข้องด้วย