คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLYบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET730,896,000-2.60